Kotły gazowe

Kotły gazowe to cała rodzina urządzeń grzewczych, które mają jedną wspólną cechę – rodzaj paliwa, jakim są zasilane, i co najmniej kilka takich, które je dzielą na: stojące i wiszące – ze względu na usytuowanie, jedno- i dwufunkcyjne – pod względem funkcjonalnym, kotły z otwartą i z zamkniętą komorą spalania – ze względu na budowę komory spalania i związany z tym sposób pobierania powietrza do spalania oraz sposób odprowadzania spalin, tradycyjne i kondensacyjne – ze względu na sposób działania.