Naczynia wyrównawcze

iczba przeponowych naczyń wybiorczych stosowanych w instalacjach grzewczych i chłodniczych stale wzrasta. Ich dobór i montaż, jak również uruchomienie i konserwacja mają decydujące znaczenie dla ogólnego funkcjonowania instalacji.  Urządzenia te spełniają zasadniczo trzy funkcje: • utrzymywanie ciśnienia w każdym miejscu instalacji w dopuszczalnych granicach, tzn. ochrona przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia, • kompensacja wahań objętości wody grzewczej i chłodniczej powstających na skutek zmian temperatury, • uzupełnianie możliwych niewielkich ubytków wody w instalacji poprzez zapewnienie minimalnej rezerwy wody.