Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczanie ścieków polega na zmniejszeniu ilości lub usunięciu zwiazków chemicznych, stałych substancji oraz zabiciu szkodliwych bakterii zanim woda powróci do wód powierzchniowych lub podziemnych. W zależności od ilości zawartych w ściekach zanieczyszczeń, proces oczyszczania może być prosty lub złożony.Woda pochodząca z gospodarstw domowych zanim będzie mogła powrócić do naturalnego zbiornika przejdzie prosty proces oczyszczania natomiast ścieki przemysłowe wymagają zastosowania kilku procesów oczyszczania zanim wody będą bezpieczne dla środowiska.