Pompy do wody i ścieków

Pompy służą do podnoszenia z poziomu niższego na wyższy zarówno samych cieczy jak i mieszanin cieczy z ciałami stałymi, bądź też do przetłaczania cieczy ze zbiornika ssawnego o ciśnieniu niższym do zbiornika tłocznego o ciśnieniu wyższym. Używane są również do transportu różnorodnych gazów, rozpuszczonych w cieczy lub wydzielonych.