Systemy kominowe

Instalacje odprowadzania spalin można podzielić na: – kominy działające w podciśnieniu, usuwające spaliny z komory spalania na zasadzie wytworzenia naturalnego ciągu kominowego, – instalacje spalinowe działające w nadciśnieniu, w których spaliny są usuwane z komory spalania poprzez mechaniczny wentylator umieszczony w kotle. Rodzaj instalacji zależy od rodzaju spalanego paliwa i konstrukcji urządzenia grzewczego. Kominy podciśnieniowe obsługują głównie kotły węglowe, kotły na drewno, brykiet lub pellet, a także atmosferyczne kotły gazowe i większość podgrzewaczy wody użytkowej. Z kolei instalacje nadciśnieniowe obsługują kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, w tym kotły kondensacyjne.