Systemy solarne

Systemy solarne mają za zadanie konwersję energii promieniowania słonecznego na ciepło. Te stosowane do użytku indywidualnego można podzielić na instalacje z obiegiem grawitacyjnym-termosyfonowe oraz instalacje z obiegiem wymuszonym, zazwyczaj stosowane w domach. Przepływ czynnika grzewczego wymuszony jest przez pompę obiegową i dodatkowo dzielimy je na instalacje z obiegiem bezpośrednim i pośrednim. W pierwszym przypadku czynnikiem grzewczym jest podgrzewana woda użytkowa, w drugim płyn solarny. Rozwiązanie z dwoma obiegami (czynnika grzewczego i wody użytkowej) to najczęściej stosowane rozwiązanie w systemach całorocznych.