Wentylacja i rekuperacja

Wentylacja w pomieszczeniach jest niezbędna do dobrego samopoczucia ludzi. Jest także obowiązkowa. Wentylacja powinna zapewniać wymianę powietrza zużytego na świeże, co gwarantuje zachowanie wysokiej jakości powietrza wewnętrznego oraz ograniczenie poziomu wilgotności. Rekuperacja to inaczej wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, opiera się na ruchu powietrza wytwarzanym przez maszynę, urządzenie zwane rekuperatorem. Rekuperator umożliwia kontrolowanie ruchu powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczeń oraz odzyskiwanie ciepła, z nagrzanego już, ale brudnego (wilgotnego i nasyconego dwutlenkiem węgla) powietrza.